GLOBALG.A.P.

HD NordicTrees oferuje zarówno większe jak i mniejsze ilości choinek z certyfikatem GLOBALG.A.P.

Zrównoważona produkcja = Korzyść środowiskowa

Choinki produkowane przez HD NordicTrees posiadają certyfikat GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. (GlobalGood Agricultural Practice) "Globalne Dobre Praktyki Rolnicze."

Certyfikacja GLOBALG.A.P. wymaga zrównoważonej produkcji.

Uprawa choinek zgodnie ze standardami GLOBALG.A.P. pozwala na zmniejszenie obciążeń środowiskowych poprzez redukcję zużycia pestycydów i innych adiuwantów do niezbędnego minimum.

SHORT DESCRIPTION

GLOBALG.A.P. to niezależny, dobrowolny system certyfikujący produkty i procesy w produkcji rolnej, mający na celu ograniczenie do minimum niekorzystnego wpływu na środowisko, zapewnienie dobrego środowiska pracy oraz ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt.

GLOBALG.A.P. oznacza Globalne Dobre Praktyki Rolnicze. To system znany na całym świecie i wykorzystywany w relacjach pomiędzy siecią detalistów a producentami produktów rolnych, np. kwiatów, owoców, warzyw.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.globalgap.org

Dlaczego firma HD NordicTrees wystąpiła o certyfikat GLOBALG.A.P.?

Michael Søborg Jørgensen, Kierownik Działu HD NordicTrees zapytany o powody uzyskania przez HD NordicTrees certyfikatu GLOBALG.A.P., odpowiada: „Chcemy udowodnić, że wyprodukowanie wysokiej jakości choinek jest możliwe przy zastosowaniu metody zrównoważonej uprawy. W naszej działalności mamy na względzie troskę o środowisko, ale przecież produkcja choinek i ich eksport na europejskie rynki musi również przynosić zyski”.

Większe europejskie sieci handlowe wymagają już produktów z takim certyfikatem, aby móc przekonywać swoich klientów, że oferowany towar pochodzi ze zrównoważonej produkcji. W przyszłości certyfikacja będzie równie ważnym narzędziem konkurencyjności co jakość, czy cena produktu. Przewidujemy, że w najbliższym czasie, na wciąż poszerzającym się rynku jodły kaukaskiej, produkty z certyfikatem będą prawdopodobnie łatwiejsze do sprzedaży.

Według Mikkela Vagn Kristenena, nadzorującego w HD NordicTrees uprawę choinek, dla producenta stosującego się do standardów GLOBALG.A.P. ważny jest bodziec ekonomiczny, a w tym przypadku wszystkie procesy uprawowe poddawane są weryfikacji zgodnie z mottem: Tak mało jak to możliwe – tak dużo jak to konieczne. Sposób uprawy jest uszyty dokładnie na miarę naszych potrzeb z uwzględnieniem konkretnych terenów uprawy choinek i nie naśladuje jednego utartego modelu, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy w trakcie produkcji i na usprawnienie technologii produkcji.

Stosowanie certyfikowanej uprawy pozwala na wyeliminowanie zbędnych procesów, co oszczędza środowisku niepotrzebnych stresów, jak również utrwala dobre praktyki pracy.

Share this