Polityka prywatności

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe nie są nigdy ujawniane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę, a my nigdy nie gromadzimy danych osobowych, chyba że użytkownik sam podał te informacje podczas rejestracji, dokonywania zakupu lub udziału w ankiecie itp. W takich przypadkach gromadzone są informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej, płeć, wiek, zainteresowania, postawy i wiedza na różne tematy.

Dane osobowe są wykorzystywane do realizacji zakupu lub usługi, w związku z którą gromadzone są informacje, np. przy wydawaniu naszych biuletynów oraz w związku z zapytaniami itp. Informacje te są ponadto wykorzystywane w celu uzyskania większej wiedzy o użytkownikach witryny internetowej. Może to obejmować badania i analizy, które mają na celu udoskonalenie naszych produktów i usług.

Kontakt w odniesieniu do danych osobowych

Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do informacji o sobie, które zostały zarejestrowane, musi wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej webmaster@hededanmark.dk lub zadzwonić pod numer +45 87 28 10 00. Jeśli zostały zarejestrowane nieprawidłowe dane lub użytkownik ma inne zastrzeżenia, może użyć tych samych danych kontaktowych. Pozwoli to na uzyskanie wglądu w informacje o użytkowniku, który został zarejestrowany, oraz zgłosić sprzeciw wobec konkretnej rejestracji zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o przetwarzaniu danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny i poufny. Zapisujemy dane osobowe użytkownika na komputerach i serwerach z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontrolowanych obiektach, a ponadto nasze środki bezpieczeństwa są stale sprawdzane w celu określenia, czy nasze informacje o użytkowniku są przetwarzane w sposób prawidłowy; jednocześnie w każdej chwili uwzględniamy prawa użytkowników. Ta witryna internetowa korzysta z protokołu SSL, co oznacza, że komunikacja pomiędzy użytkownikiem i naszą witryną internetową jest szyfrowana. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa podczas przesyłania danych przez Internet. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że osoby nieupoważnione mogą uzyskać dostęp do informacji w sposób niezgodny z prawem, gdy dane są przesyłane i przechowywane elektronicznie.

Dane osobowe są więc przekazywane na ryzyko własne użytkownika. Dane osobowe są na bieżąco usuwane lub anonimizowane, na przykład gdy powody ich gromadzenia nie mają już zastosowania. Szybki rozwój Internetu oznacza, że konieczne może być wprowadzenie zmian w sposobie i metodach przetwarzania przez nas danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany tych wytycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Jeśli to zrobimy, to oczywiście data "ostatniej aktualizacji" na dole strony zostanie zmieniona. W przypadku istotnych zmian, powiadomimy o tym fakcie w formie widocznego powiadomienia na naszych witrynach internetowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika, zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych użytkownik ma prawo do otrzymania powiadomienia o wszelkich danych osobowych, które można przypisać użytkownikowi. W przypadku, gdy przetwarzane informacje lub dane na temat użytkownika okażą się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, użytkownik ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub zablokowania tych informacji lub danych. W każdej chwili użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania informacji o sobie. Ponadto użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę lub zwrócić się do nas o wyeksportowanie swoich danych. Użytkownik może także złożyć skargę w odniesieniu do przetwarzania informacji i danych na swój temat. Skargi należy składać do duńskiego urzędu ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały na tej witrynie internetowej są chronione przez duńskie ustawodawstwo dotyczące praw autorskich oraz przez międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich — copyright ©.

Zabronione jest kopiowanie tekstu, obrazów, projektów, skryptów lub innych materiałów chronionych prawami autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody.