Nasze wartości

Zasada odpowiedzialności w całym procesie -Od zasiania maleńkiego nasionka aż po okres kiedy w pełni rozwinieta choinka stoi z gwiazdą na szczycie wiele lat potem, przez cały proces myślimy o zredukowaniu obciążenia klimatu. Na tych plantacjach, gdzie rosną certyfikowane drzewa, wyznaczono miejsca na kwitnące łąki, zapewniające bioróżnorodność na całym obszarze. Zapewniono miejsce i pożywienie owadom w kielichu kwiatów. W ten sposób zapewniony jest obszarom wysoki stopień ochrony środowiska, zgodny z podstawą dla certyfikacji.

Chronimy wartościowe zasoby

Kiedy ścięte drzewo wyrusza w podróż do klienta, dbamy o to aby zostało zapakowane w odpowiedzialny sposób, tak aby uniknęło uszkodzeń i strat. Poza tym, HD NordicTrees może dostarczyć choinki w siatce ulegajacej biodegradacji, a więc uważamy na drzewko ale jednocześnie mamy na uwadze klimat.

HD NordicTrees jest częścią Hedeselskabet, gdzie wybrano używanie wyłącznie zielonego prądu. Hedeselskabet pracuje aktywnie z bioróżnorodnością i nad tym, aby poprawić warunki zwierząd i roślin.  W tym celu między innymi, przedsiebiorstwo założyło przy swojej głównej siedzibie park bioróżnorodności gdzie powstają podstawy dla bogactwa gatunków binarnych, a jednocześnie pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje i eksperymentują z metodami bioróżnorodności.

BHP w cenrtum uwagi

Dla HD NordicTrees odpowiedzialność to nie tylko opieka nad otaczającym nas światem. W równie wysokim stopniu to dbanie o współpracowników, którzy dzień po dniu produkują i dostarczają choinki dla odbiorców w całej Europie.Dlatego też, postaraliśmy się o certyfikat BHP zgodny z międzynarodowym standardem ISO 45001, a to oznacza, że systematycznie staramy się o zapewnienie lepszych warunków pracy.

Posiadamy certyfikaty

W obrębie całego łańcucha produkcji staramy się zachować jak największy szacunek dla przyrody. Jako ekologiczni profesjonaliści, których celem jest dostarczanie wysokiej jakości, rzeczą naturalną jest dla nas posiadanie certyfikatów GLOBALG.A.P. (Global Good Agricultural Practice — międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej), GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices — ocena ryzyka praktyk społecznych w ramach standardu GLOBALG.A.P. ) oraz Label Rouge („czerwona etykieta”). Właśnie to, między innymi, zobowiązuje nas do przestrzegania wysokich standardów odpowiedzialnej produkcji najwyższej jakości drzewek bożonarodzeniowych w powiązaniu z odpowiedzialną praktyką społeczną i ograniczonym obciążeniem dla środowiska.

Kliknij logo poniżej, aby zobaczyć nasz certyfikat.

Standard GLOBALG.A.P. gwarantuje, że obciążenie dla środowiska zostanie zredukowane, tj. przy absolutnie minimalnym użyciu pestycydów itp.

GRASP to ocena praktyk społecznych na plantacji, takich jak specyficzne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu.

Etykieta „Label Rouge” jest znakiem gwarancji jakości we Francji. Poświadcza ona, że produkt charakteryzuje się zestawem cech na wyższym poziomie niż inne podobne, aktualnie dostępne produkty.

Naturbaumsiegel, niemiecki znak jakości, który dowodzi, że uprawa jest szczególnie przyjazna dla środowiska i zasobów.