GLOBALG.A.P.

HD NordicTrees oferuje zarówno większe jak i mniejsze ilości choinek z certyfikatem GLOBALG.A.P.

Certyfikacja GLOBALG.A.P. wymaga odpowiedzialnej produkcji.

Uprawa choinek zgodnie ze standardami GLOBALG.A.P. pozwala na zmniejszenie obciążeń środowiskowych poprzez redukcję zużycia pestycydów i innych adiuwantów do niezbędnego minimum.

Odpowiedzialna produkcja = Korzyść środowiskowa

Choinki produkowane przez HD NordicTrees posiadają certyfikat GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. (GlobalGood Agricultural Practice) "Globalne Dobre Praktyki Rolnicze."

SHORT DESCRIPTION

GLOBALG.A.P. to niezależny, dobrowolny system certyfikujący produkty i procesy w produkcji rolnej, mający na celu ograniczenie do minimum niekorzystnego wpływu na środowisko, zapewnienie dobrego środowiska pracy oraz ochronę zdrowia i dobrostanu zwierząt.

GLOBALG.A.P. oznacza Globalne Dobre Praktyki Rolnicze. To system znany na całym świecie i wykorzystywany w relacjach pomiędzy siecią detalistów a producentami produktów rolnych, np. kwiatów, owoców, warzyw.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.globalgap.org

Dlaczego firma HD NordicTrees wystąpiła o certyfikat GLOBALG.A.P.?

Michael Søborg Jørgensen, Kierownik Działu HD NordicTrees zapytany o powody uzyskania przez HD NordicTrees certyfikatu GLOBALG.A.P., odpowiada: „Chcemy udowodnić, że wyprodukowanie wysokiej jakości choinek jest możliwe przy zastosowaniu metody odpowiedzialnych uprawy. W naszej działalności mamy na względzie troskę o środowisko, ale przecież produkcja choinek i ich eksport na europejskie rynki musi również przynosić zyski”.

Większe europejskie sieci handlowe wymagają już produktów z takim certyfikatem, aby móc przekonywać swoich klientów, że oferowany towar pochodzi ze odpowiedzialnej produkcji. W przyszłości certyfikacja będzie równie ważnym narzędziem konkurencyjności co jakość, czy cena produktu. Przewidujemy, że w najbliższym czasie, na wciąż poszerzającym się rynku jodły kaukaskiej, produkty z certyfikatem będą prawdopodobnie łatwiejsze do sprzedaży.

Według Mikkela Vagn Kristenena, nadzorującego w HD NordicTrees uprawę choinek, dla producenta stosującego się do standardów GLOBALG.A.P. ważny jest bodziec ekonomiczny, a w tym przypadku wszystkie procesy uprawowe poddawane są weryfikacji zgodnie z mottem: Tak mało jak to możliwe – tak dużo jak to konieczne. Sposób uprawy jest uszyty dokładnie na miarę naszych potrzeb z uwzględnieniem konkretnych terenów uprawy choinek i nie naśladuje jednego utartego modelu, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy w trakcie produkcji i na usprawnienie technologii produkcji.

Stosowanie certyfikowanej uprawy pozwala na wyeliminowanie zbędnych procesów, co oszczędza środowisku niepotrzebnych stresów, jak również utrwala dobre praktyki pracy.