Świerk pospolity (Picea Abies)

Świerk od pokoleń służył w Danii za drzewko bożonarodzeniowe i chociaż wciąż określany jest mianem tradycyjnej choinki, obecnie stanowi niewielką część całkowitej sprzedaży choinek.

Jeśli mają Państwo jakieś szczególne wymagania prosimy o kontakt, chętnie wspólnie wypracujemy rozwiązanie, które spełni Państwa oczekiwania.

Posiadamy certyfikaty

W obrębie całego łańcucha produkcji staramy się zachować jak największy szacunek dla przyrody. Jako ekologiczni profesjonaliści, których celem jest dostarczanie wysokiej jakości, rzeczą naturalną jest dla nas posiadanie certyfikatów GLOBALG.A.P. (Global Good Agricultural Practice — międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej), GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices — ocena ryzyka praktyk społecznych w ramach standardu GLOBALG.A.P. ) oraz Label Rouge („czerwona etykieta”). Właśnie to, między innymi, zobowiązuje nas do przestrzegania wysokich standardów odpowiedzialnej produkcji najwyższej jakości drzewek bożonarodzeniowych w powiązaniu z odpowiedzialną praktyką społeczną i ograniczonym obciążeniem dla środowiska.

Standard GLOBALG.A.P. gwarantuje, że obciążenie dla środowiska zostanie zredukowane, tj. przy absolutnie minimalnym użyciu pestycydów itp.

GRASP to ocena praktyk społecznych na plantacji, takich jak specyficzne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu.

Label Rouge

Etykieta „Label Rouge” jest znakiem gwarancji jakości we Francji. Poświadcza ona, że produkt charakteryzuje się zestawem cech na wyższym poziomie niż inne podobne, aktualnie dostępne produkty.

Naturbaumsiegel, niemiecki znak jakości, który dowodzi, że uprawa jest szczególnie przyjazna dla środowiska i zasobów.