Pliki cookie i polityka prywatności

Przegląd: ​ 
 
1. Informacje o właścicielu
2. Pliki cookie
2.1 Oświadczenie dotyczące korzystania z plików cookie na witrynie internetowej
2.2 Okres ważności plików cookie
2.3 Jak usunąć pliki cookie
2.4 Jak zablokować pliki cookie
2.5 Cel stosowania plików cookie na naszej witrynie internetowej
2.6 Pliki cookie stron trzecich
3. Wykorzystywanie danych osobowych
3.1 Kontakt w odniesieniu do danych osobowych
3.2 Ochrona danych osobowych
4.0 Prawa autorskie
 
1. Informacje o właścicielu  
 
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg
 
T: +45 87 28 10 00
E: webmaster@hededanmark.dk
 
2. Pliki cookie
 
2.1 Oświadczenie dotyczące korzystania z plików cookie na witrynie internetowej
 
Cel stosowania plików cookie na witrynie internetowej: Wewnętrzne / firmowe pliki cookie Zewnętrzne / pliki cookie stron trzecich
Funkcjonalność techniczna TAK TAK
Pomiar danych o ruchu TAK TAK
Reklama (częstotliwość, pomiar użytkownika itp.)  TAK TAK
Indywidualnie targetowana reklama behawioralna  TAK TAK
   
Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie zgodnie z powyższymi celami. Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, który jest zapisywany w przeglądarce użytkownika w taki sposób, że komputer użytkownika może zostać rozpoznany po powrocie na stronę. W naszych plikach cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe; plikach cookie nie mogą zawierać wirusów.
 
2.2 Okres ważności plików cookie
Pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonej liczby miesięcy (długość okresu może być różna), choć po każdej wizycie są odnawiane. 
 
2.3 Jak usunąć pliki cookie
Zob. wytyczne tutaj: http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2
 
2.4 Jak zablokować pliki cookie
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz je zablokować. Zob. wytyczne tutaj: http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1
 
2.5 Cel stosowania plików cookie na naszej witrynie internetowej
Pliki cookie są wykorzystywane do generowania statystyk dotyczących liczby użytkowników, jak również informacji dotyczących położenia geograficznego i zainteresowań naszych użytkowników, w celu dostosowania treści i reklamy do indywidualnych potrzeb.
 
2.6 Pliki cookie stron trzecich
 
Google Analytics (pomiar danych o ruchu)
Używamy plików cookie Google Analytics do śledzenia interakcji z użytkownikami odwiedzającymi witrynę. Dane te są wykorzystywane do generowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu oraz do wyszukiwania problemów i niespójności w obrębie witryny internetowej, dzięki czemu możemy poprawić odbiór treści użytkowników.
 
Pliki cookie zawierają losowo wygenerowany identyfikator, który jest używany do rozpoznawania przeglądarki podczas odczytywania witryny internetowej, która korzysta z Google Analytics. Pliki cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie do analizy sieciowej.
 
Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy?hl=en  
 
Można zrezygnować z plików cookie Google Analytics klikając następujący odnośnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
Google Adwords (statystyki reklam i targetowanie)
Używamy plików cookie Google Adwords, aby mierzyć skuteczność reklam i targetować odpowiednie reklamy na podstawie zachowania użytkowników na naszej witrynie internetowej (retargeting). Rejestracja w Google Adwords jest anonimowa i nie obejmuje danych osobowych.
 
Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy?hl=en  
 
Facebook I Instagram (statystyki reklam i targetowanie)
Używamy plików cookie Facebooka i Instagrama, aby mierzyć skuteczność reklam i targetować odpowiednie reklamy na podstawie zachowania użytkowników na naszej witrynie internetowej (retargeting). Rejestracja jest anonimowa i nie obejmuje danych osobowych.
 
Więcej informacji o polityce plików cookie Facebooka: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 
Więcej informacji o polityce plików cookie Intagrama: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
 
YouTube (statystyka i funkcjonalność)
Używamy zintegrowanych materiałów wideo z YouTube, które pozostawiają pliki cookie na urządzeniu użytkownika w celu gromadzenia danych statystycznych itp. Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 
ActiveCampaign (statystyki, funkcjonalność i targetowanie)
W celu umożliwienia użytkownikom kontaktu z nami — a nam możliwości dostarczania użytkownikom bardziej odpowiednich treści w biuletynach i w ramach kampanii — używamy ActiveCampaign do rejestracji i wykorzystania danych zgromadzonych za pomocą formularzy, rejestracji w biuletynach i śledzenia stron, które użytkownik odwiedza na naszych witrynach internetowych.
 
3. Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe nie są nigdy ujawniane stronom trzecim, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę, a my nigdy nie gromadzimy danych osobowych, chyba że użytkownik sam podał te informacje podczas rejestracji, dokonywania zakupu lub udziału w ankiecie itp. W takich przypadkach gromadzone są informacje takie jak: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej, płeć, wiek, zainteresowania, postawy i wiedza na różne tematy.
 
Dane osobowe są wykorzystywane do realizacji zakupu lub usługi, w związku z którą gromadzone są informacje, np. przy wydawaniu naszych biuletynów oraz w związku z zapytaniami itp. Informacje te są ponadto wykorzystywane w celu uzyskania większej wiedzy o użytkownikach witryny internetowej. Może to obejmować badania i analizy, które mają na celu udoskonalenie naszych produktów i usług. 
 
3.1 Kontakt w odniesieniu do danych osobowych
Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do informacji o sobie, które zostały zarejestrowane, musi wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej webmaster@hededanmark.dk lub zadzwonić pod numer +45 87 28 10 00. Jeśli zostały zarejestrowane nieprawidłowe dane lub użytkownik ma inne zastrzeżenia, może użyć tych samych danych kontaktowych. Pozwoli to na uzyskanie wglądu w informacje o użytkowniku, który został zarejestrowany, oraz zgłosić sprzeciw wobec konkretnej rejestracji zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o przetwarzaniu danych osobowych. 
 
3.2 Ochrona danych osobowych
Zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny i poufny. Zapisujemy dane osobowe użytkownika na komputerach i serwerach z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontrolowanych obiektach, a ponadto nasze środki bezpieczeństwa są stale sprawdzane w celu określenia, czy nasze informacje o użytkowniku są przetwarzane w sposób prawidłowy; jednocześnie w każdej chwili uwzględniamy prawa użytkowników. Ta witryna internetowa korzysta z protokołu SSL, co oznacza, że komunikacja pomiędzy użytkownikiem i naszą witryną internetową jest szyfrowana. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa podczas przesyłania danych przez Internet. Oznacza to, że istnieje ryzyko, że osoby nieupoważnione mogą uzyskać dostęp do informacji w sposób niezgodny z prawem, gdy dane są przesyłane i przechowywane elektronicznie. Dane osobowe są więc przekazywane na ryzyko własne użytkownika.
 
Dane osobowe są na bieżąco usuwane lub anonimizowane, na przykład gdy powody ich gromadzenia nie mają już zastosowania. Szybki rozwój Internetu oznacza, że konieczne może być wprowadzenie zmian w sposobie i metodach przetwarzania przez nas danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany tych wytycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Jeśli to zrobimy, to oczywiście data "ostatniej aktualizacji" na dole strony zostanie zmieniona. W przypadku istotnych zmian, powiadomimy o tym fakcie w formie widocznego powiadomienia na naszych witrynach internetowych.
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika, zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych użytkownik ma prawo do otrzymania powiadomienia o wszelkich danych osobowych, które można przypisać użytkownikowi. W przypadku, gdy przetwarzane informacje lub dane na temat użytkownika okażą się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, użytkownik ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub zablokowania tych informacji lub danych. W każdej chwili użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania informacji o sobie. Ponadto użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę lub zwrócić się do nas o wyeksportowanie swoich danych. Użytkownik może także złożyć skargę w odniesieniu do przetwarzania informacji i danych na swój temat. Skargi należy składać do duńskiego urzędu ochrony danych osobowych.
 
4.0 Prawa autorskie
Wszystkie materiały na tej witrynie internetowej są chronione przez duńskie ustawodawstwo dotyczące praw autorskich oraz przez międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich — copyright ©.
 
Zabronione jest kopiowanie tekstu, obrazów, projektów, skryptów lub innych materiałów chronionych prawami autorskim bez uprzedniej pisemnej zgody. 
 
Ostatnia edycja: 18/05/2020